.:: CGD ::.
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน :
  1. คลิ๊กที่ ระบบลงทะเบียน ด้านขวา
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด พ.ศ. รหัสผ่าน และ e-mail
( กรณีสมัครเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ให้เลือกเช็คเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยม [] )
  3. เมื่อตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการส่งข้อมูลการลงทะเบียน
   
ขั้นตอนการใช้ e-Service หลังการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว :
  1. คลิ๊กลิ้งเมนูที่ต้องการ
  2. เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้ใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม ตกลง
   
ขั้นตอนการเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (Direct Payment) :
  1. เสียบตัว Token key ที่เครื่อง PC
  2. คลิ๊กที่ไอคอน Direct Payment ด้านขวา เพื่อเข้าสู่ระบบ
   
.:: CGD ::.
 
.:: CGD ::.